La Mar Blanca

La Mar Blanca

Ubicació: El Port de la Selva. Cap de Creus.

Realització: 2005/2007

Aquest projecte, funció i forma del qual s’expliquen en la Memòria compositiva, es el fruit d’una estreta, càlida i respectuosa relació entre l’arquitecte i els clients.  L’edifici, situat en un terreny de forta pendent amb un subsol format per gneis de Cap de Creus, es situa al llarg del solar, fent aparent els dos nivells funcionals amb una forta implicació en el paisatge. Els colors, trets de la pedra i de la vegetació, fan que en una visió llunyana l’edifici quedi totalment camuflat en el territori. Poc a dir d’una planta lliure amb un fort impacte geomètric, que determina les proporcions de planta i alçats donant lloc, també, a una composició musical que trobareu més avall i en la MEmòria compositiva. Vàrem presentar aquest projecte als premis d’arquitectura de les comarques gironines i no ens van ni mencionar, i encara no sabem perquè; va guanyar  el projecte d’una casa “torta”, Amb escàs interés per la sense proporció però atractiva de forma, de gest espontani però  poc cordial, agressiu. Però el signes dels temps són els que són. Anem de fracàs en fracàs, afrontant els actes vils amb cor salvatge, com l’Ausiàs.

Descarrega aquí la memòria compositiva del projecte (PDF)

galeria d’imatges

Start typing and press Enter to search